top
Facebook
Aktuality

Stomatologický workshop CVDS – Brno 11. 10. 2019

Začátkem října se nám to povedlo! Proběhl první pilotní workshop, organizovaný Českou společností veterinárních stomatologů, s naším vlastním technickým vybavením. Akce se konala v prostorách Mendelovy zemědělské univerzity v Brně. Účastníci se sem sjeli s různých částí České Republiky. Všichni měli zájem o pokračující vzdělávání v oblasti veterinární stomatologie a zlepšení svých dosavadních praktických dovedností.

Tématem workshopu byly Základy ošetření parodontu a exodoncie, kde se účastníci naučili jak správně vyšetřovat dutinu ústní u psů a koček, jak zapisovat do zubních karet a též základy správné aplikace lokální anestezie ve veterinární stomatologii. Tuto odbornou část vedla zkušená lektorka MVDr. Vladěna Štrosová.

Další praktickou částí workshopu bylo odstraňování zubního kamene, depurace a ošetření parodontu. V tomto bloku též následoval praktický výcvik jednoduché a chirurgické extrakce pod vedením lektorky MVDr. Kateřiny Slabé, rezidentky EVDC a odborného technického dozoru zajištěného MVDr. Zbyňkem Lonským.

Prostřednictvím tohoto krátkého článku bych chtěla poděkovat všem našim sponzorům, z nichž musím vyzdvihnout firmu Covetrus. Za organizaci pilotního workshopu a myšlenku systému následujících workshopů, pokrývající základy veterinární stomatologie, bych chtěla poděkovat našemu předsedovi MVDr. Zbyňkovi Lonskému. Dále děkuji oběma skvělým lektorkám za přednášky a praktickou výuku a zakládajícímu členovi MVDr. Tomášovi Fichtelovi za podporu celé akce. Odměnou organizátorům byla spokojenost všech 20 účastníků workshopu, vyjádřená ve vyplněných dotaznících, která nás zavazuje a motivuje pokračovat dál ve vzdělávání kolegů veterinárních lékařů a sester.

Další workshop je plánován již v lednu 2020 pod vedením špičkového zahraničního lektora Cedrica Tutta BVSc, BVSc(Hons), MMedVet (Med), Diplomate EVDC. Tento workshop, bude zaměřen na praktickou výuku RTG vyšetření dutiny ústní a zubů. RTG vyšetření dutiny ústní a intraorální rentgenové vyšetření je totiž základem pro veškerou další pokročilou práci ve veterinární stomatologii. Těšíme se na setkání s Vámi a dobrou spolupráci.

MVDr. Diana Frenclová