top
Facebook
Aktuality

Workshop II - Stomatologické RTG vyšetření

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou dalšího stomatologického workshopu, který by měl být součástí našeho předpokládaného pětidílného Workshop programu,tvořícího uzavřený celek, pokrývající základy veterinární stomatologie. Pro další pokračující workshopy a klinickou stomatologickou praxi je nezbytné intraorální RTG vyšetření, které není vždy rutinně využíváno. Proto jsme jako další téma našich workshopů vybrali Stomatologické RTG vyšetření. Jako hlavního lektora se podařilo zajistit Cedrica Tutta BVSc, BVSc(Hons), MMedVet (Med), Diplomate EVDC z Jihoafrické republiky, kterého doplní každý den 3 zkušení lektoři z řad CVDS.


Program

ČasTéma
9:00 - 10:30RTG vyšetření mandibuly a mandibulárních zubů
10:30 - 11:00Coffeebreak
11:00 - 12:30RTG vyšetření maxilly a maxillárních zubů
12:30 - 13:30Oběd
13:30 - 15:00Posouzení a popis RTG snímků účastníků semináře
15:00 – 15:30Coffeebreak
15:30 - 17:00Interpretace RTG snímků častých a zajímavých klinických případů


Program workshopu bude následující:

2 jednodenní workshopy se budou konat 29. a 30. 1. 2020 na Mendelově univerzitě v Brně. V ceně je celodenní catering. Po oba dny bude totožný program. Kapacita workshopu bude každý den 20 účastníků. Pokud by se nepodařilo naplnit kapacitu 2 workshopů, bude stažen pouze na jeden den.

Technické zabezpečení a dostatečný počet zdrojů záření a zařízení pro přímou i nepřímou digitalizaci bude zajištěn ve spolupráci s renomovanou firmou Atomvet.

Registrační formuláře na jednotlivé dny naleznete zde: středa   čtvrtek


Cena workshopu je 14.900,- Kč a je splatná na účet CVDS co nejdříve po 1. 1.2020, pokyny k platbě obdržíte po přihlášení. Workshop je možné uhradit též body z věrnostního programu firmy Covetrus /Noviko/.
Dr. Cedric Tutt

Dr. Cedric Tutt vystudoval veterinární fakultu v Jihoafrické republice v roce 1992 a v roce 2007 se stal boardovaným evropským veterinárním specialistou v zubním lékařství. Je registrován jako veterinární zubní specialista v Evropě, Velké Británii, Hongkongu a Jižní Africe. Nabízí pokročilé stomatologické a stomatochirurgické ošetření pro širokou škálu zvířat jako jsou kočky, psi, koně, delfíni, tuleni a další exotická zvířata, včetně mnoha druhů divokých koček, malých primátů a mořských savců. Neuvěřitelný seznam jím léčených druhů zvířat přesahuje číslo 61. Díky endodontickému ošetření a pokročilým metodám oprav zubů nabízí alternativy v případech, kdy by se dříve jednalo vždy o extrakci. Mezi služby Dr. Tutta patří kromě ošetření akutních traumatických stomatologických pacientů, a některých vrozených abnormalit též ošetření kořenových kanálků, extrakce, ortodoncie i terapie onkologických případů v dutině ústní.

Jako jediný boardovaný evropský veterinární specialista na stomatologii v Jižní Africe nabízí Dr. Tutt své veterinární služby v Kapském Městě, Hongkongu, Singapuru a Malajsii. Dr. Tutt se profesionálně zabývá postgraduálním vzděláváním ve veterinární stomatologii a stomatochirurgii pro veterinární lékaře, veterinární sestry a veterinární techniky. Mezi jeho klíčové publikace patří: Manuál technik ve stomatologii malých zvířat a je spolueditorem publikace BSAVA ManualofCanine and FelineDentistry 3rd Edition.

Dr. Tutt již v naší republice přednášel před několika lety na semináři Stomatologické jaro v Lednici a má k naší republice a stomatologii velmi pozitivní vztah. Je to jedna z osobností současné světové veterinární stomatologie. Pokud máte zájem o bližší informace, naleznete je na jeho webových stránkách www.theveterinarydentist.comAtomVet

Sponzor RTG stomatologických workshopů