top
Facebook
Články

Vyjádření ke stomatologickým zákrokům prováděným bez anestézie (připlném vědomí zvířete)

MVDr. Petr Janalík a MVDr. Kateřina SlabáČeská společnost veterinárních stomatologů (CVDS) se již před časem připojila ke společnému prohlášení těchto společností: EVDC (European Veterinary Dental College), EVDS (European Veterinary Dental Society), Diplomovaných specialistů veterinární stomatologie působících ve Spojeném království, BVDA (British Veterinary Dental Association), FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations), ke kterému se postupně připojují všechny národní stomatologické asociace, blíže viz http://www.evds.org/policystatements/dentvetwithoutanaesthesia

Nemoci dutiny ústní (včetně onemocnění zubů a závěsného aparátu chrupu) představují v Evropě jeden z nejčastějších a tudíž i velmi důležitých zdravotních problémů postihujících zájmová zvířata. Účinná léčba těchto onemocnění je podstatnou součástí veterinární péče. Odborné stomatologické vyšetření a ošetření závěsného aparátu zubů ("čištění a leštění") představují zásadní kroky v terapii.

Dásňové žlábky a parodontální defekty jsou místa, jejichž vyšetření a účinné vyčištění má nejvyšší důležitost. Jde o prostor okolo zubu pod úrovní dásňového okraje. Jemné tkáně, jež upevňují zub v čelistní kosti, jsou náchylné k poškození. Toto poškození pak může vést k bolestivosti a v konečném důsledku až ke ztrátě zubu. Čištění povrchu zubu se provádí ostrými ručními nástroji anebo odstraňovači s vlastním pohonem (chlazenými proudem vody). Malé mimovolní pohyby nástroje v průběhu ošetřování mohou snadno tkáně závěsného aparátu poškodit. Lidé při tomto zákroku nemusí podstupovat celkovou anestesii, poněvadž zákrok podstupují vědomě a dobrovolně. Ovšem je-li tento zákrok prováděn při plném vědomí u zvířat, tato při něm naopak zpravidla v klidu nezůstávají.

Pouhé odstranění viditelného nánosu mineralizovaného plaku (zubního kamene) nelze považovat za účinné řešení onemocnění závěsného aparátu. Takový zásah jen vylepší vzhled chrupu, což chovatele uklidní a navodí u něj mylný dojem, že je vše v pořádku. Naopak ale může tento přístup stav závěsného aparátu chrupu ještě zhoršit tím, že odpovídající péče (již může poskytnout pouze veterinární lékař) není poskytnuta včas.

Mnohá onemocnění dutiny ústní jsou odhalitelná pouze důkladným vyšetřením v celkové anestesii. To platí například i pro časná stadia některých nádorových onemocnění v dutině ústní. Čím později jsou onemocnění diagnostikována, tím složitější je pak jejich léčba (je-li v pozdních fázích vůbec možná). Pro diagnostiku je často důležité rentgenografické vyšetření - i to je proveditelné pouze v anestesii.

Moderní anestetické postupy společně s náležitým monitoringem a podpůrnou péčí značně snižují riziko komplikací. Všeobecně platí, že přínos řádného ošetření chrupu a jeho závěsného aparátu tato rizika daleko převyšuje. Pacienti jsou intubováni, takže endotracheální kanyla vede anestetické plyny přímo do průdušnice a brání vniknutí aerosolu, bakterií a organického i anorganického materiálu do dýchacích cest.


Ošetření chrupu při plném vědomí tedy:

  • neumožňuje úplné vyšetření dutiny ústní, což může vést k opomenutí či opožděné diagnóze patologických procesů,
  • nedovoluje řádné a účinné ošetření prostoru pod dásňovým okrajem,
  • zvyšuje riziko poranění tkání obdávajících zuby,
  • může zvířeti způsobit bolest, stres anebo nepohodlí,
  • často klientům zabrání ve včasném rozhodnutí o odpovídajícím ošetření,
  • lze považovat za zavádějící, je-li označováno jako "stomatologické ošetření" a klienti nejsou seznámeni se skutečností, že takový zákrok není dostatečný a nese s sebou riziko poranění.