top
Facebook

Členové ČSVS

Doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal)

Doc. MVDr. Vladimír JeklEuropean Recognized Specialist in Zoological Medicine (Small Mammal)
Zakládající člen ČSVS
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

e-mail: jeklv@vfu.cz, VladimirJekl@gmail.comNarozen 21. 10. 1977 v Hlinsku v Čechách, studium na FVL VFU Brno ukončil v roce 2002. Doktorskou disertační práci obhájil a titul Ph.D. získal v roce 2006 na FVL VFU Brno v oboru Choroby malých zvířat.

V roce 2009 se stal evropsky uznávaným specialistou v oboru medicíny drobných savců a získal titul „Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal). V roce 2014 splnil požadovaná kritéria ECZM a titul „Diplomate“ mu byl prodloužen o dalších 5 let.

Od roku 2015 je hostujícím vyučujícím (adjunct profesor) na Department of Veterinary Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, Purdue University, USA.

V roce 2016 úspěšně obhájil na VFU Brno habilitační práci „Degu (Octodon degus) a pet and laboratory animal with the emphasis on dental disease“ a s účinností od 14. 3. 2016 byl rektorem VFU Brno jmenován docentem pro obor Choroby psů, koček a zájmových zvířat.

Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno působí od roku 2002, v současné době se podílí na přednáškové a výukové činnosti v českém i anglickém jazyce. Je vyučujícím předmětů Choroby plazů, ptáků a drobných savců, Choroby exotických zvířat, Klinická morfologie obratlovců a Welfare koček a zájmových zvířat. Je garantem a přednášejícím předmětu Nemoci králíků a kožešinových zvířat a Choroby králíků a kožešinových zvířat.

V rámci Kliniky chorob plazů, ptáků a drobných savců se podílí na ambulantním a hospitalizačním provozu kliniky.

Ve vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti je zaměřen na medicínu drobných savců a jeho hlavními specializacemi jsou chirurgie měkkých tkání, stomatologie, zobrazovací metody a interní medicína drobných savců.

Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů VFU Brno, ale také postgraduálnímu vzdělávání veterinárních lékařů v České Republice, Evropě a USA. V rámci svého oboru patří mezi nejžádanější přednášející v Evropě.

Účastní se výuky Summer school of exotic medicine and surgery a European School for advanced veterinary Studies (ESAVS) courses - Exotic Pets Medicine & Surgery.

Je autorem nebo spoluautorem více než 300 odborných publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry a Klinické toxikologie.


Soubor ke stažení   Přehled odborných publikacíOdborná specializace

 • Nemoci drobných savců
 • Chirurgie drobných savců
 • Zobrazovací metody u drobných savců


Členství v odborných a vědeckých organizacích

 • Association of Exotic Mammals Veterinarians (AEMV)
 • European College of Zoological Medicine (ECZM)
 • European Veterinary Dental Society (EVDS)
 • Česká společnost veterinárních stomatologů (CVDS)
 • člen oborové rady Choroby ptáků, plazů a drobných savců (FVL)


Pedagogická činnost

Docent (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

 • lektor kurzů European School for Advanced Veterinary Studies (University of Luxembourg)
 • přednášející disciplíny „Welfare koček a zájmových zvířat”
 • přednášející/praktická výuka „Choroby exotických zvířat"
 • přednášející/praktická výuka “Choroby plazů, ptactva a drobných savců”
 • vedoucí disciplíny “Choroby králíků a kožešinových zvířat”
 • vedoucí disciplíny “Nemoci králíků a kožešinových zvířat”
 • přednášející/praktická výuka “Klinická morfologie obratlovců”
 • přednášející disciplíny „Případové studie a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství ”
 • přednášky v rámci postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů

Adjunct professor (Department of Veterinary Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, Purdue University, USA)

Školitel studentů PGS na VFU Brno

MVDr. Andrea Mináriková,Ph.D. (disertační práce obhájena v roce 2015)


Školitel diplomantů na FVL VFU Brno

 • Sherryl- Lynn Spencer (odborná práce obhájena v roce 2013)
 • Noemi Lisá (odborná práce obhájena v roce 2015)
 • Karolína Kramolišová (odborná práce - probíhající)
 • Hana Zborovská (odborná práce - probíhající)

Vědecká a výzkumná činnost

 • Nemoci drobných savců
 • Stomatologie drobných savců

Klinická činnost, diagnostický servis

 • Chirurgie měkkých tkání drobných savců
 • Zobrazovací metody drobných savců
 • Stomatologie drobných savců
 • Interní choroby a reprodukce drobných savců

Řešené grantové projekty

a) projekty evidované v CEP

Grantový projektHlavní řešitelDoba řešeníAgentura
Moderní léková forma pro terapii orálních kandidózDoc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.2013-2015IGA MZ ČR
Postnatální vývoj dentice u osmáka degu (Octodon degu) a hodnocení vlivu složení diety na vznik malokluzeMVDr. Vladimír Jekl, Ph.D.2008-2010GAČR 524/08/P564
Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce CZ.107/2.200/28.0288Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.2011-2014Strukturální fondy EU OP VK
Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství CZ.1.07/2.2.00/07.0490Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D2009-2012Strukturální fondy EU OP VK
Klinická a komparativní morfologie-výukové moduly konsolidující preklinické a klinické oboryDoc. RNDr. M. Buchtová Ph.D2011-2013Strukturální fondy EU OP VK


b) Projekty Vnitřní grantové agentury VFU Brno (IGA VFU)

Grantový projektHlavní řešitelDoba řešení
Standardizace rentgenologického vyšetření drobných savců pomocí zubního rentgenuMVDr. Andrea Mináriková2013
Periodontální onemocnění u drobných herbivorních savcůMVDr. Vladimír Jekl, Ph.D.2011
Monitoring ovariální aktivity u plazů mini-invazivní technikouMVDr. Vladimír Jekl2004


c) Ostatní výzkumné projekty

Grantový projektHlavní řešitelDoba řešení
Sledování hojení defektu disku čelistního kloubu u imunodeficitního králíka po aplikaci lidských kmenových buněk z tukové tkáně. Institucionální podpora FNO OstravaMUDr. Radomír Hodan2013
Endokrinopatie drobných savců. Projekt v rámci výzkumného záměru VFUMVDr. Vladimír Jekl2004
Klinická diagnostika poruch vnitřního prostředí u plazů a ptáků. Projekt v rámci výzkumného záměru VFUProf. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.2003


Spolupráce s praxí

 • referenční pracoviště v oblasti nemoci drobných savců sloužící pro ČR a další státy
 • konzultace klinických případů
 • lektor akcí postgraduálního vzdělávání

Studijní pobyty a stáže

 • 2015
  College of Veterinary Medicine, Purdue University, USA

 • 2013
  Veterinary University Vienna, Department of Imaging Methods

 • 2006
  Specialist Post Graduate training in Avian and Exotic Medicine and Surgery, ECAMS Approved Residency training centre, N.A. Forbes, Great Western Referrals, Swindon, UK

 • 2006
  An extern at the practice of N.H. and F.M. Harcourt-Brown, Harrogate, UK